Rekisteriseloste

Minor Postcards tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Minor Postcards

Yhteystiedot:
Halmekankaantie 215
51670 Nykälä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Minor Postcards / Minna Kääriäinen
Halmekankaantie  215
51670 Nykälä
+358 400 340 477
[email protected]

 

2. Rekisteröidyt

 

Rekisterissä on yrityksen verkkokaupan asiakkaat ja yrityksen  uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (kysytty lupa toimitusehtojen hyväksymisen  tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tuotteistamme, tapahtumista ja tarjouksista yms. tiedottaminen  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot (jos ne on annettu):

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • verkkoyhteyden IP-osoite
 • tilauksen laskutustieto ja toimitusosoite
 • Suomen postcrossingyhdistys ry:n jäsennumero
 • postcrossing nimimerkki
 • tiedot ostetuista tuotteista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Minna Kääriäinen / Minor Postcards
Halmekankaantie215
51670 Nykälä

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksen yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauslomakkeella  
 • asiakkaalta itseltään muun yhteydenoton perusteella

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Minor Postcards t:mi ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp uutiskirjeohjelma

 

7. Käsittelyn kesto

 

Verkkokaupan kautta tulleita tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta kirjanpitolain määräyksen mukaisesti.

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutissähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisterissä olevia tietoja käsittelee tilitoimisto ja IT-tuki, jolla on pääsy verkkokaupan tietojärjestelmiin. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.